θέσεις του συλλόγου μας ενόψει του νέου νόμου για την ΕΑΕ.

Πήγαινε κάτω

θέσεις του συλλόγου μας ενόψει του νέου νόμου για την ΕΑΕ.

Δημοσίευση από Admin Την / Το Τετ Μάης 07, 2014 12:42 pm

Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής
Σας παραθέτουμε τις θέσεις του συλλόγου μας ενόψει του νέου νόμου για την ΕΑΕ.
 Άμεση δημιουργία σχολικών μονάδων ΕΑΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε νομό της χώρας.
Οι μαθητές των ειδικών δημοτικών σχολείων πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στον τόπο του και σε δομή κατάλληλη για αυτούς. Δεν μπορεί να συνεχίζουν σε γυμνάσια και λύκεια τυπικής εκπαίδευσης και να περιμένουν την Π.Σ. Έτσι υλοποιείται η δια βίου μάθηση των ΑμεΑ και βέβαια και μετά το σχολείο με την ίδρυση σε κάθε νομό ΣΕΚ Ε.Α και ΙΕΚ Ε.Α. τα οποία θα πρέπει να στελεχωθούν από εκπαιδευτικούς των πινάκων ε.α. του ΥΠΑΙΘ.

 Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μόνιμες θέσεις ΕΑΕ
Προσλήψεις σε οργανικές θέσεις (σε σχολεία και ΚΕΔΔΥ) μέσω ΑΣΕΠ όπου θα ληφθεί υπόψη η κατάταξη τους στους πίνακες αναπληρωτών από τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια γίνεται η στελέχωση της ΕΑΕ. Δεν μπορεί η ειδική αγωγή να στελεχώνεται κάθε χρόνο 1 και 2 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με εκπαιδευτικούς χωρίς ειδίκευση στην ΕΑΕ απλά για να συμπληρώνουν ωράριο. Είναι σημαντικότατη η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών ΕΑΕ στα ΚΕΔΔΥ για αποσυμφόρηση τους αλλά και έγκαιρη απόδοση των γνωματεύσεων στους ενδιαφερόμενους μαθητές και γονείς ώστε τα παιδιά έγκαιρα να λαμβάνουν την στήριξη που χρειάζονται.

 Σύνδεση της χρηματοδότησης της ΕΑΕ με τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι αποκλειστικά μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Δεν μπορεί η ύπαρξη της ΕΑΕ στην χώρα να εξαρτάται από την συνέχιση του ΕΣΠΑ. Οι μαθητές ε.α. είναι μαθητές, είναι αυριανοί Έλληνες πολίτες και η πολιτεία οφείλει να τους παρέχει την εκπαίδευση τους.

 Αποσαφήνιση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού.
Η έλλειψη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ΕΑΕ επιφέρει σε πολλές περιπτώσεις δυσκολίες στην συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ στις σχολικές μονάδες. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ:

• να ορίζουν την εξεταστέα ύλη στα πλαίσια της διδακτέας ύλης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μαθητών που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν όλη την διδακτέα ύλη να εξετάζονται στο τέλος σε θέματα που τίθενται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του σχολείο
• να θέτει διαφοροποιημένα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε ο μαθητής ΕΑΕ να μπορεί να εξεταστεί ρεαλιστικά
• να κρίνει την συνέχιση της φοίτησης μαθητών ΕΑΕ με ποιοτική βαθμολόγηση, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, στην οποία να αποτυπώνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην επόμενη τάξη.
• να καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του ΤΕ χωρίς βέβαια να δημιουργεί πρόβλημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

 Άμεση ίδρυση τμημάτων ένταξης τουλάχιστον για τις βασικές ειδικότητες (ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04) σε κάθε σχολείο τυπικής εκπαίδευσης.
Η ανάδειξη της αξίας της ύπαρξης των τμημάτων ένταξης έχει ως αποτέλεσμα πολλοί γονείς που επί πολλά έτη δεν προχωρούσαν σε αίτηση πιστοποίησης κάποιας ειδικής εκπαιδευτική ανάγκης για τα παιδιά τους, στο να απευθύνονται στα ΚΕΔΔΥ για την λήψη τέτοιου πιστοποιητικού. Έτσι, σε κάθε σχολείο της χώρας υπάρχουν μαθητές που χρήζουν φοίτησης σε Τ.Ε. Η ύπαρξη λοιπόν μόνιμων τμημάτων ένταξης σε κάθε σχολείο αποτελεί προσόν για το συγκεκριμένο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, ως μόνιμο προσωπικό στις σχολικές μονάδες, μπορούν να συνεργάζονται ισότιμα με τους εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης δίνοντας κατεύθυνσης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών ΑμεΑ. Πρέπει να αντιληφθούμε πως είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για έναν σχολείο να έχει Τμήμα Ένταξης.

 Οι γνωστές παράλληλες στηρίξεις να καλύπτονται από την αρχή της χρονιάς. Οι παράλληλες στηρίξεις τυφλών και κωφών μαθητών της Β τάξης Γυμνασίου και των αντίστοιχων μαθητών που προβιβάζονται από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο δεν χρειάζεται να αναμένουν να εγκριθούν οι ΠΣ νέων μαθητών κάτι που γίνεται τον Οκτώβριο ώστε να καλύπτονται όλες ταυτόχρονα.. Οι εκπαιδευτικοί της ΠΣ να είναι μόνιμοι αλλά σε επίπεδο νομού ώστε κάθε χρόνο να μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικές σχολικές μονάδες όπου παρουσιάζονται ανάγκες ΠΣ.

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπει:

 «Όπου υπάρχει ιδρυμένο και λειτουργεί Τ.Ε. δεν χορηγείται παράλληλη στήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τις ΣΜΕΑΕ.»

Αν σε ένα σχολείο υπάρχει Τ.Ε. και υπάρχει ένας κωφός και ένας τυφλός μαθητής τότε οι μαθητές δεν μπορεί να εντάσσονται στο Τ.Ε. στο οποίο μπορεί να φοιτούν μαθητές με ΔΕΠΥ ή δυσλεξία.
Ζητάμε την αποσύνδεση της έγκρισης για Π.Σ. με την ενδεχόμενη λειτουργία στο σχολείο Τ.Ε.

 «Στις περιπτώσεις που ένας μαθητής αποδεδειγμένα βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλη δομή της ΕΑΕ και σε απόσταση που να είναι δυνατή η μεταφορά του, τότε και μόνο, με εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου και του συμβούλου ΕΑΕ προς το οικείο ΚΕΔΔΥ, μπορεί αυτό να γνωμοδοτήσει για παράλληλη στήριξη, αναφέροντας αναλυτικά και τους λόγους της γνωμάτευσης.»

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το πεδίο που αφορά την απόσταση. Ποιος θα καθορίζει την απόσταση; Υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου μαθητές Π.Σ. φοιτούν σε απομακρυσμένα σχολεία από τα αστικά κέντρα. Μπορούμε να αφήσουμε τόσο «ανοιχτή» την διατύπωση για την απόδοση Π.Σ.; Ή τι γίνεται σε περιπτώσεις σε νησιά της χώρας;
Ζητάμε κάθε παιδί να έχει την παράλληλη στήριξη που χρειάζεται στο σχολείο του τόπου του.

 «Η παράλληλη στήριξη χορηγείται μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις κωφών και τυφλών μαθητών, χορηγείται και στο ΓΕΛ».

Υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες δεν υπάρχουν δομές ΕΑΕ για να συνεχίσει ένας μαθητής, που είχε παράλληλη στήριξη, την φοίτηση του μετά το Γυμνάσιο με αποτέλεσμα να συνεχίζει σε ΓΕΛ. Ακόμη, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού γιατί αποκλείονται από την ΠΣ;
Ζητάμε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι μαθητές.

 «Δεν μπορεί σ’ ένα σχολείο να παραβρίσκεται εκτός των εκπαιδευτικών των τάξεων παραπάνω από ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, εκτός εάν αυτό προκύπτει από απολύτως δικαιολογημένη εισήγηση των ΚΕΔΔΥ.»

Η διατύπωση είναι ανοιχτή σε παρερμηνείες. Πρέπει να αλλάξει ώστε να μην αποδίδεται ως «ένας εκπαιδευτικός ΠΣ ανά σχολείο». Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένας μαθητής να έχει ΠΣ μόνο στα φιλολογικά και όχι στα υπόλοιπα μαθήματα ή μόνο στα μαθηματικά και όχι στα υπόλοιπα μαθήματα.
Ζητάμε να γίνει «ένας εκπαιδευτικός ΠΣ ανά μάθημα και σε περίπτωση κάλυψης του ωραρίου του να προσλαμβάνεται δεύτερος εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας.»

 Σύνταξη πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ.
• Ζητάμε η μοριοδότηση των προσόντων να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η έλλειψη βασικού τίτλου στην ειδική αγωγή στην δ.ε. οδηγεί σε διαφορετικό τόπο μοριοδότησης των προσόντων ΕΑΕ.

• Ζητάμε όλοι όσοι θέλουν να ενταχθούν στους πίνακες καθηγητών ΕΑΕ να είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών σχετικό με την ΕΑΕ βλ. διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ. Εξαίρεση να υπάρχει μόνο για την κατηγορία συναδέλφων εκπαιδευτικών με επ’ αόριστον αναπηρία 67% οι οποίοι να εντάσσονται σε ειδικό πίνακα (πίνακας Α) από τον οποίο να προσλαμβάνονται ως ποσοστό επί του συνόλου των προσλήψεων, στα πλαίσια εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής προς τους συναδέλφους αυτούς.

• Ζητάμε οι συνάδελφοι του πίνακα Α να κατατάσσονται όπως και εκείνοι του πίνακα Β σε ξεχωριστό πίνακα. Το κύριο, για τους συγκεκριμένους συναδέλφους, είναι να βρίσκονται κοντά σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν οι κατάλληλες δομές υποστήριξης τους.

• Ζητάμε εκπαιδευτικοί χωρίς ακαδημαϊκά προσόντα στην ΕΑΕ που έως τώρα για διάφορους λόγους εντάσσονταν στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ, να προσλαμβάνονται ως ποσοστό επί του συνόλου των προσλήψεων που πραγματοποιούνται στην τυπική εκπαίδευση.

• Ζητάμε τα σεμινάρια να ΜΗΝ αποτελούν κριτήριο ένταξης στους πίνακες ΕΑΕ. Τα σεμινάρια μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση γνώσεων αλλά με την προσθήκη εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, δεν μπορούν πλέον να θεωρηθεί ένα σεμινάριο, είτε πρόκειται για 400 είτε 520 είτε οσοδήποτε ωρών, επαρκές προσόν για να ενταχθεί ένας εκπαιδευτικός στους πίνακες ΕΑΕ.Να παραμείνουν μόνο όσα πραγματοποιήθηκαν έως το 2010. Ας μην ανοίξουμε άλλη μία «φάμπρικα» προσόντων στην ΕΑΕ.

• Ζητάμε οι κάτοχοι παιδαγωγικής επάρκειας να προτάσσονται έναντι εκείνων που δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου πιστοποιητικού.

• Ζητάμε την προσμέτρηση του βαθμού πτυχίου ΜΟΝΟ σε περίπτωση ισοβαθμίας των κριτηρίων που σχετίζονται με την ΕΑΕ βλ Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό και προϋπηρεσίας. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη προσμέτρησης του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι αποτελούνται από συναδέλφους που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε διαφορετικές σχολές με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο ΠΕ02 όπου εντάσσονται απόφοιτοι τμημάτων κλασικής Φιλολογίας, Ιστορίας Εθνολογίας κτλ όπου οι μέσοι όροι βαθμών πτυχίου διαφέρουν αρκετά δημιουργώντας αδικίες.

• Ζητάμε τα προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες ΕΑΕ να είναι προαπαιτούμενα για να όσους μόνιμους συναδέλφους επιθυμούν να εργαστούν στην ΕΑΕ.

• Ζητάμε να προσμετράται και η προϋπηρεσία κάτω των 15 ημερών. Πρόκειται για ημέρες εργασίας και προσφοράς οπότε είναι παράλογη η μη προσμέτρηση της και ο μηδενισμός της.


Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιέχει το εξής:

«Ειδικά για τα ΕΕΕΕΚ ως κλάδος της δευτεροβάθμιας συνυπολογίζεται και ο κλάδος ΠΕ71 του παρόντος νόμου.»
Ζητάμε την άμεση απόσυρση του εδαφίου αυτού καθώς στερείται επιστημονικής βάσης.

Για ποιον λόγο εντάσσεται ο κλάδος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως κλάδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Τα ΕΕΕΕΚ αναγνωρίζονται από τον υπό διαβούλευση νόμο ως δομή της Δ.Ε. εκπαίδευσης και θεωρούμε πως το παρόν εδάφιο αποτελεί τρόπο εισαγωγής δασκάλων ε.α. σε δομές της Δ.Ε. .Μάλιστα αυτό συμβαίνει σε μια δομή όπου επιστημονικά καλύπτεται από εξειδικευμένο προσωπικό στην ΕΑΕ που ανήκει ειδικότητες της Δ.Ε. εκπαίδευσης.. Η όποια επιχειρηματολογία περί εισαγωγής δασκάλων ε.α. σε δομή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αντιστραφεί και να γίνει δεκτή η τοποθέτηση καθηγητών σε δομές ΕΑΕ πρωτοβάθμιας βαθμίδας. Όλα αυτά τα χρόνια παρατηρείται η τοποθέτηση μη εξειδικευμένων δασκάλων σε δομές ΕΑΕ οπότε σε περίπτωση μη απόσυρσης του εδαφίου ΖΗΤΑΜΕ να ενταχθεί εδάφιο σύμφωνα με το οποίο «Σε περίπτωση εξάντλησης των ΠΕ71 για την πλήρωση κενών θέσεων σε πρωτοβάθμιες ΣΜΕΑ δύναται να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02.50 και ΠΕ03.50».

 Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση και την επαναφορά τους στα σχολεία, των συναδέλφων οι ειδικότητες των οποίων καταργήθηκαν.
Οι ειδικότητες τους είναι κρίσιμες για την εκπαίδευση των μαθητών με ε.α. και δεν μπορεί η πολιτεία να καταργεί εν μία νυκτί ολόκληρους κλάδους που επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες, απελευθερώνοντας την δημιουργικότητα τους.


Το προσωρινό Δ.Σ. του συλλόγου
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 70
Ημερομηνία εγγραφής : 10/09/2013

http://sakea.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης